:: Regulamin ::

Regulamin korzystania ze statystyk WEBstat.
    
I.Zasady ogólne:
1.Statystyki serwisów WWW udostępnia firma Bizmedia.pl Sp. z o.o., Małachowskiego 47/6 42-500 Będzin zwana w dalszej części regulaminu Bizmedia.
2.Użytkownicy statystyk serwisu WWW zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza rejestracyjnego.
II.Formularz rejestracyjny
1.Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Bizmedia w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
2.Podając swoje dane identyfikacyjne podczas rejestracji, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
2.Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, wiąże się z brakiem dalszej możliwości świadczenia Usługi.
2.Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
III.Ograniczenia
1.Użytkownikiem statystyk WEBstat może zostać osoba posiadająca serwis WWW.
2.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania banerów WEBstat w celach marketingowych lub statystycznych.
3.BIZMEDIA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą systemu WEBstat.
4.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania statystyk WEBstat bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
5.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu www.webstat.pl.
6.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu WEBstat bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
7.Użytkownik korzystający z jednego zarejestrowanego konta ma prawo generować kod WEBstat odzielnie dla każdej dołączonej strony WWW.
8.BIZMEDIA może usunąć statystyki WEBstat bez ostrzeżenia, jeśli:
a.statystyki wykorzystywane są niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety;
b.dołączane strony zawierają treści pornograficzne zabronione polskim prawem;
c.dane podane w formularzu nie są zgodne ze stanem faktycznym;
d.użytkownik zmienia bez zgody firmy Bizmedia udostępniony mu oryginalny kod;
e.użytkownik zmienia lub ukrywa znaczek-logo WEBstat. Znaczek-logo musi być dostępny w każdej rozdzielczości monitora, umieszczony w widocznym miejscu na stronie;
f.umieszczane czy reklamowane sa na stronie podpiętej do WEBstat materiały niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne lub naruszające prawa osób trzecich;
IV.Przeniesienie odpowiedzialności
1.BIZMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za:
a.jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane funkcjonowaniem statystyk;
b.sposób, w jaki będą wykorzystywane informacje z WEBstat;
c.skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
d.przerwy w funkcjonowaniu WEBstat zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzetu) lub niezależnych od dostawcy;
e.utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.
V.Ochrona danych
1.BIZMEDIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych.
2.BIZMEDIA nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, nie będzie ich również odsprzedawać.
3.Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
    
 
 
wersja demo
rejestracja
przypomnienie hasła
 


Hosting dostarcza
https://klatka.pl


Domeny zapewnia
https://adresik.pl


Szybka pomoc
sposoby wyboru wykresów
jak się zarejestrować
gdzie umieścić kod
brak danych na wykresachHistoria wersji systemu:
WEBstat v1.00 - v2.21


Błędy:
raportowanie błędów